Ceník

Stavební tepelná technika 2017

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších20152016 
TEPLO 2017
posouzení skladby konstrukce podle CZ a EU norem
9 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
 1 500,- Kč
objednat 
  7 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
MEZERA 2017
posouzení větraných dvouplášťových stěn a střech
6 900,- Kč
objednat
1 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat  
   3 900,- Kč
objednat
700,- Kč
objednat
AREA 2017
posouzení tepelných mostů (2D stac. vedení tepla MKP)
13 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
1 200,- Kč
objednat  
  9 900,- Kč
objednat
1 400,- Kč
objednat
ZTRÁTY 2017
tepelné ztráty místností a budovy podle EN12831
9 900,- Kč
objednat
2 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat  
  3 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
SIMULACE 2017
tepelná stabilita místností v zimním a v letním období
9 900,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat  
  3 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
ENERGIE 2017 
energetická náročnost budovy dle EN 13790 a vyhl. 78/2013
15 900,-Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat 
7 900,- Kč
objednat 
 4 900,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat
Komplet 2017
Teplo, Mezera, Area, Simulace, Ztráty, Energie
44 900,- Kč
objednat
19 900,- Kč
objednat

11 900,- Kč

objednat

(7 900,- Kč(3))objednat

3 900,- Kč(4)
objednat 
33 900,-Kč
objednat
5 000,- Kč
objednat

 

DALŠÍ SLEVY:
Při zakoupení většího množství programů /neplatí pro upgrade/ se uplatňují slevy ze základní ceny ve výši 1 000,- Kč (2 programy),
2 500,- Kč (3 programy) a 4 000,- Kč (4 a více programů). Při zakoupení všech programů platí ceny v řádku Cena za celek.
V ceně je zahrnut instalační CD-ROM, manuál v elektronické formě a poradenská služba (v případě prvního nákupu za základní cenu i hardwarový klíč). Další služby (síťové instalace, vícenásobné instalace apod.) po dohodě.

POZNÁMKY:
(1)   Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3)  Jde o upgrade na Komplet 2017, pokud zákazník má Komplet 2015 + Energii 2016.

(4)  Jde o upgrade na Komplet 2017, pokud zákazník má Komplet 2017 + Energii 2016.

Programy pro výpočty fotovoltaických panelů

Program Základní
cena
Pronájem
na 30 dní (5)

Fotovoltaika - hodnocení FV systémů, výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (samostatný program)

6 000,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

FVbilance pro Energii
Výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (modul programu Energie, nejde o samostatný program)

3 000,- Kč
objednat
-

FVbilance pro Energii + Energie 2017 Pronájem Energie 2017 současně s modulem FVbilance

- 1 900,- Kč
objednat

 POZNÁMKY:
(5)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč). Modul FVbilance lze zapůjčit pouze současně se zápůjčkou programu Energie. Samostatné zapůjčení modulu FVbilance není technicky možné.

Stavební tepelná technika pro specialisty

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
CUBE 3D 2017
posouzení prostorových detailů (3D stacionární vedení tepla MKP)
8 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
900,- Kč
objednat
CUBE 3D 2017 + AREA 2017
programy pro posuzování detailů ve 2D i 3D (stacionární vedení tepla MKP)
16 900,- Kč
objednat
-- 1 500,-Kč
objednat
11 900,-Kč
objednat
1700,- Kč
objednat
ONEDIM 2.0
1D nestacionární vedení tepla (jen pro MS-DOS)
3 900,- Kč
objednat
-- -- 2 900,-Kč
objednat
400,- Kč
objednat

Akustika

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2001 a nižších2005
NEPrůzvučnost 2010
teoretický výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí
5 900,- Kč
objednat
2 700,- Kč
objednat
500,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

Protiradonová opatření

ProgramZákladní
cena
Upgrade
RADON 2006
hodnocení protiradonových opatření dle ČSN 730601 a ČSN 730602
4 500,- Kč
objednat
1 500,- Kč
objednat

Programy pro komunikaci s CAD Softwarem

ProgramZákladní
cena
Upgrade z
programu
AreaLink
Meshgen Area 2011
generování detailu z DXF souboru → přenos do programu AREA 2011 a AREA 2015
14 900,- Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat

Doplňkové programy

ProgramCena
Tepelné mosty
katalog tepelných mostů, vypočtené lineární činitele a vnitřní povrchové teploty, výkresy
4 900,- Kč
objednat

Hardwarové klíče

SlužbaZákladní
cena
Výměna HW klíče
Výměna paralelního HW klíče za USB
1 600,- Kč
objednat
Síťový HW USB klíč 5 000,- Kč
objednat
Výměna lokálního HW klíče za síťový 4 000,- Kč
objednat
Zápůjčka HW klíče pro pronájem softwaru 200,- Kč na 30 dní
objednat
Koupě HW klíče pro pronájem softwaru 1 600,- Kč
objednat

Blog Stavební Fyzika

 5 kreditů10 kreditů20 kreditů
Přístup na blog Stavební Fyzika 250,- Kč 450,- Kč 800,- Kč

Koupi kreditů lze po přihlášení / registraci provést zde

Výše uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Prodej ve Slovenské Republice zajišťuje společnost aSc s.r.o., www.asc.sk, tel. +421 905 723 841.

Ceník ke stažení

Nejbližší školení

25.1. 2018 Energie 2017
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 2
Přihlásit se

15.2. 2018 Area 2017, Meshgen Area
Doba trvání: 09:00 - 13:00
Cena: 2 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 6
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

4. ledna 2018
Update Energie 2017.2 je k dispozici v sekci ke stažení. Informace o novinkách jsou umístěny v článku na blogu.

14.prosince 2017
Dovolujeme si oznámit, že program Energie v aktuální verzi 2017 byl, podobně jako předchozí verze, zařazen mezi software uznávaný BRE pro zpracování kreditu Ene 01 Energy efficiency.

Další aktuality