Ceník

Stavební tepelná technika 2021

- Trvalá licence

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2017 a nižších20192020 

ENERGIE 2021 - Trvalá licence


energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB.

15 900,-Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat 
9 900,- Kč
objednat 
 1 600,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

- Pronájem na 1 rok - NOVINKA!

                                    Program Pronájem
na 12 měsíců (3)

ENERGIE  - Pronájem
energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB. Aktuální verze.

3 600,- Kč
objednat

HW klíč
Při prvním zakoupení Pronájmu je třeba zakoupit i HW klíč. Jde o jiný klíč, než je pro pevné licence. Pro opakovanou objednávku Pronájmu (na další roky) již HW klíč nebude třeba kupovat.

1 600,- Kč
objednat

Stavební tepelná technika 2017

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších20152016 
TEPLO 2017
posouzení skladby konstrukce podle CZ a EU norem
9 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
 1 500,- Kč
objednat 
- 7 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
MEZERA 2017
posouzení větraných dvouplášťových stěn a střech
6 900,- Kč
objednat
1 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat  
- 3 900,- Kč
objednat
700,- Kč
objednat
AREA 2017
posouzení tepelných mostů (2D stac. vedení tepla MKP)
13 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
1 200,- Kč
objednat  
- 9 900,- Kč
objednat
1 400,- Kč
objednat

 

Stavební tepelná technika 2018

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2015 a nižších2017
ZTRÁTY 2018
tepelné ztráty místností a budovy podle EN12831
9 900,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
 1 900,- Kč
objednat
7 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
SIMULACE 2018
tepelná stabilita místností v zimním a v letním období
9 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
 2 900,- Kč
objednat 
7 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

 

Komplet 2017-2020   (všechny obsažené programy v aktuální, nejvyšší možné verzi)

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších20152016 

Komplet 2017/2018/2020
Teplo, Mezera, Area 2017

Simulace a Ztráty 2018, Energie 2020

44 900,- Kč
objednat
-

-

- 33 900,-Kč
objednat
5 000,- Kč
objednat

 

DALŠÍ SLEVY:
Při zakoupení většího množství programů /neplatí pro upgrade/ se uplatňují slevy ze základní ceny ve výši 1 000,- Kč (2 programy),
2 500,- Kč (3 programy) a 4 000,- Kč (4 a více programů). Při zakoupení všech programů platí ceny v řádku Cena za celek.
V ceně je zahrnut instalační CD-ROM, manuál v elektronické formě a poradenská služba (v případě prvního nákupu za základní cenu i hardwarový klíč). Další služby (síťové instalace, vícenásobné instalace apod.) po dohodě.

POZNÁMKY:
(1)   Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované placené programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.), popř. na 1 rok. Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3)  Při prvním zakoupení je třeba zakoupit i HW klíč. jde o jiný klíč, než je pro pevné licence.

 

Programy pro výpočty fotovoltaických panelů

Program Základní
cena
Pronájem
na 30 dní (4)

Fotovoltaika - hodnocení FV systémů, výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (samostatný program)

6 000,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

FVbilance pro Energii
Výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (modul programu Energie, nejde o samostatný program)

3 000,- Kč
objednat
-

FVbilance pro Energii + Energie 2019 Pronájem Energie 2019 současně s modulem FVbilance

- 1 900,- Kč
objednat

 POZNÁMKY:
(4)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč). Modul FVbilance lze zapůjčit pouze současně se zápůjčkou programu Energie. Samostatné zapůjčení modulu FVbilance není technicky možné.

Stavební tepelná technika pro specialisty

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
CUBE 3D 2017
posouzení prostorových detailů (3D stacionární vedení tepla MKP)
8 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
900,- Kč
objednat
CUBE 3D 2017 + AREA 2017
programy pro posuzování detailů ve 2D i 3D (stacionární vedení tepla MKP)
16 900,- Kč
objednat
-- 1 500,-Kč
objednat
11 900,-Kč
objednat
1700,- Kč
objednat
ONEDIM 2.0
1D nestacionární vedení tepla (jen pro MS-DOS)
3 900,- Kč
objednat
-- -- 2 900,-Kč
objednat
400,- Kč
objednat

Akustika

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2001 a nižších2005
NEPrůzvučnost 2010
teoretický výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí
5 900,- Kč
objednat
2 700,- Kč
objednat
500,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

Protiradonová opatření

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verze 2006 a nižšíPronájem na 30 dní
RADON 2019
hodnocení protiradonových opatření dle aktualizovaných ČSN 730601 a ČSN 730602 (z října 2019)
5 500,- Kč
objednat
3 000,- Kč
objednat
500,- Kč
objednat

Programy pro komunikaci s CAD Softwarem

ProgramZákladní
cena
Upgrade z
programu
Meshgen Area 2011
Meshgen Area 2018
generování detailu z DXF souboru → přenos do programu AREA 2011 až AREA 2017 (aktualizovaná verze pro win10)
14 900,- Kč
objednat
4 000,- Kč
objednat

Doplňkové programy

ProgramCena
Tepelné mosty
katalog tepelných mostů, vypočtené lineární činitele a vnitřní povrchové teploty, výkresy
4 900,- Kč
objednat

Hardwarové klíče

SlužbaZákladní
cena
Výměna HW klíče
Výměna paralelního HW klíče za USB
1 600,- Kč
objednat
Síťový HW USB klíč 5 000,- Kč
objednat
Výměna lokálního HW klíče za síťový 4 000,- Kč
objednat
Zápůjčka HW klíče pro pronájem softwaru 200,- Kč na 30 dní
objednat
Koupě HW klíče pro pronájem softwaru 1 600,- Kč
objednat

Blog Stavební Fyzika

 5 kreditů10 kreditů20 kreditů
Přístup na blog Stavební Fyzika 250,- Kč 450,- Kč 800,- Kč

Koupi kreditů lze po přihlášení / registraci provést zde

Výše uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Prodej na Slovensku zajišťuje společnost aSc s.r.o., www.asc.sk, tel. +421 905 723 841.

Ceník ke stažení

Nejbližší školení

13.10.2022 Energie
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 37
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

14.7.2022
Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace). Lze je stáhnout ze sekce společné soubory.

13.10.2021
Energie 2021 je k dispozici (aktualizace na změny v NZÚ). Je možné si ji, nebo upgrade, objednat z ceníku.

Další aktuality