Ceník

Stavební tepelná technika 2017

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších20152016 
TEPLO 2017
posouzení skladby konstrukce podle CZ a EU norem
9 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
 1 500,- Kč
objednat 
- 7 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
MEZERA 2017
posouzení větraných dvouplášťových stěn a střech
6 900,- Kč
objednat
1 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat  
- 3 900,- Kč
objednat
700,- Kč
objednat
AREA 2017
posouzení tepelných mostů (2D stac. vedení tepla MKP)
13 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
1 200,- Kč
objednat  
- 9 900,- Kč
objednat
1 400,- Kč
objednat
Komplet 2017
Teplo, Mezera, Area, Simulace, Ztráty a Energie 2017
- 19 900,- Kč
objednat

11 900,- Kč 

objednat

7 900,- Kč(3)

objednat

3 900,- Kč(4)
objednat 
- -

 

Stavební tepelná technika 2018

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2015 a nižších2017
ZTRÁTY 2018
tepelné ztráty místností a budovy podle EN12831
9 900,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
 1 900,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat
SIMULACE 2018
tepelná stabilita místností v zimním a v letním období
9 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
 2 900,- Kč
objednat 
3 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

 

Stavební tepelná technika 2019

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2015 a nižších20162017 
ENERGIE 2019 
energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 78/2013
15 900,-Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat 
7 900,- Kč
objednat 
 4 900,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

  

Komplet 2017-2019   (všechny obsažené programy v aktuální, nejvyšší možné verzi)

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších20152016 

Komplet 2017/2018/2019
Teplo, Mezera, Area 2017

Simulace a Ztráty 2018, Energie 2019

44 900,- Kč
objednat
-

-

- 33 900,-Kč
objednat
5 000,- Kč
objednat

 

DALŠÍ SLEVY:
Při zakoupení většího množství programů /neplatí pro upgrade/ se uplatňují slevy ze základní ceny ve výši 1 000,- Kč (2 programy),
2 500,- Kč (3 programy) a 4 000,- Kč (4 a více programů). Při zakoupení všech programů platí ceny v řádku Cena za celek.
V ceně je zahrnut instalační CD-ROM, manuál v elektronické formě a poradenská služba (v případě prvního nákupu za základní cenu i hardwarový klíč). Další služby (síťové instalace, vícenásobné instalace apod.) po dohodě.

POZNÁMKY:
(1)   Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3)  Jde o upgrade na Komplet 2017, pokud zákazník má Komplet 2015 + Energii 2016.
(4)  Jde o upgrade na Komplet 2017, pokud zákazník má Komplet 2017 + Energii 2016.

 

Programy pro výpočty fotovoltaických panelů

Program Základní
cena
Pronájem
na 30 dní (5)

Fotovoltaika - hodnocení FV systémů, výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (samostatný program)

6 000,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

FVbilance pro Energii
Výpočet využitelnosti elektřiny z FV systému v budově (modul programu Energie, nejde o samostatný program)

3 000,- Kč
objednat
-

FVbilance pro Energii + Energie 2019 Pronájem Energie 2019 současně s modulem FVbilance

- 1 900,- Kč
objednat

 POZNÁMKY:
(5)   Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč). Modul FVbilance lze zapůjčit pouze současně se zápůjčkou programu Energie. Samostatné zapůjčení modulu FVbilance není technicky možné.

Stavební tepelná technika pro specialisty

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
CUBE 3D 2017
posouzení prostorových detailů (3D stacionární vedení tepla MKP)
8 900,- Kč
objednat
5 900,- Kč
objednat
750,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
900,- Kč
objednat
CUBE 3D 2017 + AREA 2017
programy pro posuzování detailů ve 2D i 3D (stacionární vedení tepla MKP)
16 900,- Kč
objednat
-- 1 500,-Kč
objednat
11 900,-Kč
objednat
1700,- Kč
objednat
ONEDIM 2.0
1D nestacionární vedení tepla (jen pro MS-DOS)
3 900,- Kč
objednat
-- -- 2 900,-Kč
objednat
400,- Kč
objednat

Akustika

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2001 a nižších2005
NEPrůzvučnost 2010
teoretický výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí
5 900,- Kč
objednat
2 700,- Kč
objednat
500,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
600,- Kč
objednat

Protiradonová opatření

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verze 2006 a nižšíPronájem na 30 dní
RADON 2019
hodnocení protiradonových opatření dle aktualizovaných ČSN 730601 a ČSN 730602 (z října 2019)
5 500,- Kč
objednat
3 000,- Kč
objednat
500,- Kč
objednat

Programy pro komunikaci s CAD Softwarem

ProgramZákladní
cena
Upgrade z
programu
Meshgen Area 2011
Meshgen Area 2018
generování detailu z DXF souboru → přenos do programu AREA 2011 až AREA 2017 (aktualizovaná verze pro win10)
14 900,- Kč
objednat
4 000,- Kč
objednat

Doplňkové programy

ProgramCena
Tepelné mosty
katalog tepelných mostů, vypočtené lineární činitele a vnitřní povrchové teploty, výkresy
4 900,- Kč
objednat

Hardwarové klíče

SlužbaZákladní
cena
Výměna HW klíče
Výměna paralelního HW klíče za USB
1 600,- Kč
objednat
Síťový HW USB klíč 5 000,- Kč
objednat
Výměna lokálního HW klíče za síťový 4 000,- Kč
objednat
Zápůjčka HW klíče pro pronájem softwaru 200,- Kč na 30 dní
objednat
Koupě HW klíče pro pronájem softwaru 1 600,- Kč
objednat

Blog Stavební Fyzika

 5 kreditů10 kreditů20 kreditů
Přístup na blog Stavební Fyzika 250,- Kč 450,- Kč 800,- Kč

Koupi kreditů lze po přihlášení / registraci provést zde

Výše uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

Prodej ve Slovenské Republice zajišťuje společnost aSc s.r.o., www.asc.sk, tel. +421 905 723 841.

Ceník ke stažení

Nejbližší školení

3.10. 2019 Energie 2019
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 1
Přihlásit se

17.10. 2019 Energie 2019
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 3
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

18.9. 2019
Do prodeje byla uvedena nová verze programu Radon 2019. Informace o novinkách najdete zde.

16.9. 2019
Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.6 na kcad.cz v sekci ke stažení . Více informací o obsahu aktualizace je v předchozím článku na blogu. Pro uživatele, kterých se změna STN 730540-2:2019 nedotýká, tato aktualizace není potřeba, lze ponechat 2019.5. 

Další aktuality