Odborná garance

Stavební fyzika

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Dlouholetý pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na tepelnou ochranu budov. Autor souboru programů pro řešení stavebně fyzikálních problémů, spoluautor ČSN 730540-2 (2011). Kromě pedagogické činnosti a vývoje software se věnuje i odborným konzultacím, posudkům a vědeckému výzkumu.

Ing. Jiří Šála, CSc.

Specialista pro oblast tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Dlouholetý zpracovatel technických norem a podkladů pro předpisy v této oblasti. Energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity a posudky. Aktivní v přednáškové a publikační činnosti, odborných konzultacích a vědecko technickém výzkumu. Dlouholetý vydavatel časopisu Tepelná ochrana budov.

Ing Martin Pospíšil

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměřením na tvorbu CAD aplikací pro stavebnictví a architekturu. Specialista pro oblast systémové integrace Stavební fyziky. Podpora prodeje a prodej.

Ing. Petr Kapička

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na tepelnou techniku. Aktivně se věnuje výpočtu potřeby tepla na vytápění a technickou podporou pro program Energie. Zabývá se problematikou dvou a tří rozměrným vedením tepla ve vazbě na stavebně fyzikální problémy prosklených fasád a LOP. Zkušenosti při výpočtu detailů pro katalog tepelných mostů.

Pavel Šála

Technická podpora k programům Stavební Fyziky, převádění CAD dat do Arey pomocí programu Meshgen Area. Výpočty teplotních polí (např. Katalogy detailů Wienerberger a Isover). Energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti. Kromě Stavební fyziky má dlouholeté zkušenosti v oblasti počítačové grafiky, především vizualizace staveb.

RNDr. Miroslav Šejna, CSc.

Matematik a specialista na vývoj programů pro Metodu konečných prvků s více než dvacetiletou praxí. Je rovněž autorem námi distribuovaného programu Meshgen Area.

doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Dlouholetý pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na ochranu proti radonu a zdravotní nezávadnost staveb. Spoluautor ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 a ISO 11665-10 a programu pro návrh protiradonových opatření podle výše citovaných norem. Kromě pedagogické a znalecké činnosti se věnuje i odborným konzultacím, posudkům a vědeckému výzkumu.

Hardware

Ing Aleš Hanzal

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, specialista pro oblast technické integrace Stavební Fyziky do prostředí Windows. Obchodní specialista v oblasti hardware - pracovní stanice a tisková řešení.

Jiří Schoffer

Technický specialista pro oblasti síťové integrace, Microsoft Small Business Specialist, bezpečnostní řešení společnosti GFI Software.

Richard Martinec

Technický specialista pro oblasti síťové integrace.

Nejbližší školení

16.12. 2021 Energie 2021 online
Doba trvání: 9:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 24
Přihlásit se

27.01. 2022 Energie 2021 online
Doba trvání: 9:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 25
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

13.10.2021
Energie 2021 je k dispozici (aktualizace na změny v NZÚ). Je možné si ji, nebo upgrade, objednat z ceníku.

18.6.2021
Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení. Pro ty z Vás, kteří si již pořídili předchozí verzi Energie 2020,  jde o bezplatnou aktualizaci - stačí stáhnout a nainstalovat (odkaz zde).

Další aktuality