Energie 2021

Program ENERGIE 2021 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby energie na vytápění a chlazení, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie z neobnovitelných zdrojů a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 730540, ČSN 730331-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN 16798-7 a dalších souvisejících evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a energetický štítek podle ČSN 730540-2 (2011).

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program ENERGIE 2021 nabízí navíc: 

 • Program generuje rozšířený soubor ve formátu XML, který se má podle nové výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám nahrávat do systému ENEX místo dosavadních krycích listů
 • úprava zadání typů obalových konstrukcí (přidány možnosti pro NZÚ).

Program ENERGIE 2020 i 2021 nabízí: 

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789 a EN 16798-7
 • výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení podle EN ISO 52016-1, a to pro jednozónové i vícezónové objekty s výpočetním krokem 1 měsíc včetně vlivu případného přerušovaného vytápění či chlazení
 • výpočet dodané energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, nucené větrání a úpravu vlhkosti vzduchu podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. s použitím smluvních dat z ČSN 730331-1
 • výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů a emisí CO2
 • výpočet parametrů referenční budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a podle ČSN 730540-2
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2
 • zohlednění produkce energie solárními kolektory, fotovoltaickými systémy a kogeneračními jednotkami, a to včetně možnosti exportu do veřejné sítě
 • bohaté možnosti modelování (Trombeho stěny, průsvitné tepelné izolace, zimní zahrady, zemní výměníky, solární zisky nejen přes průsvitné konstrukce, ale i přes stěny a střechy, více různých zdrojů tepla a chladu v každé zóně...)
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro snazší zadání vstupních hodnot
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy
 • možnost přenesení výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ.
 • možnost dokoupit modul FVbilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence - placený modul).

e2020

Detailní informace o novinkách ve verzi 2021.0 najdete zde.

 

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.0 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.1 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.2 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.3 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.4 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.5 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.6 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.7 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.8 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.9 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.10 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.11 najdete zde.

Ukázka výstupů

 • Výstupy Energie:
  e2020

Stavební tepelná technika 2021

- Trvalá licence

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2017 a nižších20192020 

ENERGIE 2021 - Trvalá licence


energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB.

15 900,-Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat 
9 900,- Kč
objednat 
 1 600,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

- Pronájem na 1 rok

                                    Program Pronájem
na 12 měsíců (3)

ENERGIE - Pronájem
energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB. Aktuální verze

3 600,- Kč
objednat

HW klíč
Při prvním zakoupení Pronájmu je třeba zakoupit i HW klíč. Jde o jiný klíč, než je pro pevné licence. Pro opakovanou objednávku Pronájmu (na další roky) již HW klíč nebude třeba kupovat.

1 600,- Kč
objednat

 

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3)  Při prvním zakoupení je třeba zakoupit i HW klíč. jde o jiný klíč, než je pro pevné licence.

 • 13.10.2021 - Energie 2021 CZ
  Aktualizovaná Energie 2021.0
 • 13.10.2021 - Manuál Energie 2021
  Manuál k programu Energie 2021 v PDF formátu
 • 25.6.2021 - Energie 2020 CZ
  Aktualizovaná Energie 2020.11
 • 27.8.2020 - Manuál Energie 2020
  Manuál k programu Energie 2020 v PDF formátu
 • 25.3. 2020 - Šablony Krycích listů RD A a C na výměnu v Energii 2019 nebo 2017
  Jde o vzory krycích listů pro RD, žádosti A a C, verze 3.4, vydaných SFŽP na začátku března 2020. Stačí stáhnout, rozbalit ze zipu a nakopírovat do složky, kde je Energie nainstalovaná a potvrdit přepsání původních verzí. Tyto soubory nahrazují dosavadní verze dokumentů 3.3. Při vyvolávání krycích listů z programu je ale třeba i nadále volit verzi 3.3.
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 CZ. Možnost instalace pro HW klíče Protech.
 • 24.02. 2022 - Energie 2019 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 SK
 • 18.7. 2019 - Manuál Energie 2019
  Manuál k programu Energie 2019 v PDF formátu
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 CZ
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 SK
 • 4.1. 2018 - Manuál Energie 2017
  Manuál k programu Energie 2017 v PDF formátu
 • 26.5. 2017 - Energie 2016 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 CZ. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 26. 5. 2017 - Energie 2016 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 SK. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 7.3. 2017 - Manuál Energie 2016
  Manuál k programu Energie 2016 v PDF formátu
 • 27.3.2016 - Energie 2015 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.7 CZ
 • 6.11.2015 - Energie 2015 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.6 SK
 • 3.11.2015 - Manuál Energie 2015.6
  Manuál k programu Energie 2015.6 v PDF formátu
 • 15.12.2014 - Opravný soubor k Energii 2014.6
  Opravný soubor, neinstaluje se, jen se nakopíruje do instalační složky Energie 2014.6 a přepíše stávající.
 • 21.11.2014 - Energie 2014 CZ
  Instalace - Energie 2014.6 CZ
 • 21.11.2014 - Energie 2014 SK
  Instalace - Energie 2014.6 SK
 • 22.9.2014 - Manuál Energie 2014
  Manuál k Energii 2014
 • 5.12.2014 - Energie 2014 EN
  Anglická mutace programu Energie 2014.6, bez některých výstupů dle českých a slovenských předpisů.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 CZ - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 CZ. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 CZ od ledna 2015.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 SK - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 SK. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 SK od ledna 2015.
 • 21.10.2013 - Energie 2013 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 CZ
 • 21.10.2013 - Energie 2013 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 SK
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 LT
  Energie LT 2019.5
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

15.9.2022 Energie
Doba trvání: 9:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 41
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

14.7.2022
Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace). Lze je stáhnout ze sekce společné soubory.

13.10.2021
Energie 2021 je k dispozici (aktualizace na změny v NZÚ). Je možné si ji, nebo upgrade, objednat z ceníku.

Další aktuality