Energie 2023

Program ENERGIE 2023 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby energie na vytápění a chlazení, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie z neobnovitelných zdrojů a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 730540, ČSN 730331-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN 16798-7 a dalších souvisejících evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a energetický štítek podle ČSN 730540-2 (2011).

Program pracuje s hodinovým výpočetním krokem.

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a Windows 10, 11. Platforma MacOs není podporována.

Program ENERGIE 2023 nabízí: 

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN ISO 13789 a EN 16798-7
 • výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení podle EN ISO 52016-1, a to pro jednozónové i vícezónové objekty s výpočetním krokem 1 hodina.
 • výpočet dodané energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, nucené větrání a úpravu vlhkosti vzduchu podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. s výpočetním krokem 1 hodina.
 • výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů a emisí CO2 s výpočetním krokem 1 hodina.
 • výpočet parametrů referenční budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a podle ČSN 730540-2
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2
 • zohlednění produkce energie solárními kolektory, fotovoltaickými systémy a kogeneračními jednotkami, a to včetně možnosti exportu do veřejné sítě
 • bohaté možnosti modelování běžných i atypických situací (více různých zdrojů tepla a chladu v každé zóně, ostrovní domy s generátorem elektřiny, využití odpadního tepla z chlazení apod.)
 • Všechny provozní parametry budovy (požadované vnitřní teploty, intenzity větrání, produkce tepla, produkce vodní páry, odběry teplé vody, požadované vlhkosti atd.) lze definovat až do úrovně jednotlivých hodin. 
 • smluvní hodinové provozní profily, převzaté z publikace „Hodinová klimatická data a parametry typického užívání budov a zón s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie pro výpočet dodané energie a pomocné energie v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov“ (K. Kabele a kol., STP Praha 2022).
 • Pro budovy s méně běžnými provozy lze definovat vlastní hodinové profily užívání.
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat. Katalog konstrukcí byl přepracován.
 • pomocné výpočty pro snazší zadání vstupních hodnot
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy
 • Program generuje rozšířený soubor ve formátu XML, který se má podle nové výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám nahrávat do systému ENEX místo dosavadních krycích listů
 • úprava zadání typů obalových konstrukcí (přidány možnosti pro NZÚ).
 • oproti předchozím verzím velký počet změn, více informací zde

Energie 2023

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.11 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.10 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.9 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.8 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.7 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.6 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.5 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.4 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.3 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.2 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.1 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2023.0 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2021.0 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.0 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.1 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.2 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.3 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.4 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.5 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.6 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.7 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.8 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.9 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.10 najdete zde.

Detailní informace o novinkách ve verzi 2020.11 najdete zde.

Ukázka výstupů

 • Výstupy Energie:
  Energie 2023

Stavební tepelná technika 2023

- Trvalá licence

ProgramZákladní
cena programu
Upgrade z verzí 2021 a nižšíchKonkurenční
upgrade
Zápůjčka
na 30 dní

ENERGIE 2023 - Trvalá licence


Výpočet s hodinovým krokem. Energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB.

19 900,-Kč
objednat
 12 000,- Kč
objednat
15 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

 

- Pronájem na 1 rok

                                    Program Pronájem
na 12 měsíců (3)

ENERGIE - Pronájem
Výpočet s hodinovým krokem. Energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB. Aktuální verze

6 400,- Kč
objednat

Prodloužení Pronájmu o dalších 12 měsíců

4 800,- Kč
objednat

 

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3)  První zakoupení ročního pronájmu obsahuje HW klíč. Při prodloužení se již HW klíč znovu neplatí.

 • 29.4.2024 - Energie 2023
  Aktualizovaná Energie 2023.11 s úpravou výpočtu okenic (výpočtový modul 2023.12).
 • 31.8.2023 - Manuál Energie 2023
  Manuál k programu Energie 2023 v PDF formátu
 • 13.10.2021 - Energie 2021 CZ
  Aktualizovaná Energie 2021.0
 • 13.10.2021 - Manuál Energie 2021
  Manuál k programu Energie 2021 v PDF formátu
 • 25.6.2021 - Energie 2020 CZ
  Aktualizovaná Energie 2020.11
 • 27.8.2020 - Manuál Energie 2020
  Manuál k programu Energie 2020 v PDF formátu
 • 25.3. 2020 - Šablony Krycích listů RD A a C na výměnu v Energii 2019 nebo 2017
  Jde o vzory krycích listů pro RD, žádosti A a C, verze 3.4, vydaných SFŽP na začátku března 2020. Stačí stáhnout, rozbalit ze zipu a nakopírovat do složky, kde je Energie nainstalovaná a potvrdit přepsání původních verzí. Tyto soubory nahrazují dosavadní verze dokumentů 3.3. Při vyvolávání krycích listů z programu je ale třeba i nadále volit verzi 3.3.
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 CZ. Možnost instalace pro HW klíče Protech.
 • 24.02. 2022 - Energie 2019 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 SK
 • 18.7. 2019 - Manuál Energie 2019
  Manuál k programu Energie 2019 v PDF formátu
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 CZ
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 SK
 • 4.1. 2018 - Manuál Energie 2017
  Manuál k programu Energie 2017 v PDF formátu
 • 26.5. 2017 - Energie 2016 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 CZ. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 26. 5. 2017 - Energie 2016 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 SK. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 7.3. 2017 - Manuál Energie 2016
  Manuál k programu Energie 2016 v PDF formátu
 • 27.3.2016 - Energie 2015 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.7 CZ
 • 6.11.2015 - Energie 2015 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.6 SK
 • 3.11.2015 - Manuál Energie 2015.6
  Manuál k programu Energie 2015.6 v PDF formátu
 • 15.12.2014 - Opravný soubor k Energii 2014.6
  Opravný soubor, neinstaluje se, jen se nakopíruje do instalační složky Energie 2014.6 a přepíše stávající.
 • 21.11.2014 - Energie 2014 CZ
  Instalace - Energie 2014.6 CZ
 • 21.11.2014 - Energie 2014 SK
  Instalace - Energie 2014.6 SK
 • 22.9.2014 - Manuál Energie 2014
  Manuál k Energii 2014
 • 5.12.2014 - Energie 2014 EN
  Anglická mutace programu Energie 2014.6, bez některých výstupů dle českých a slovenských předpisů.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 CZ - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 CZ. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 CZ od ledna 2015.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 SK - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 SK. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 SK od ledna 2015.
 • 21.10.2013 - Energie 2013 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 CZ
 • 21.10.2013 - Energie 2013 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 SK
 • 22.11.2022 - návod antivir pdf
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 LT
  Energie LT 2019.5
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 99
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality