Mezera 2017

Program MEZERA 2017 je určen pro hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou. Zohledňuje postupy a požadavky ČSN 730540 a STN 730540.

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program MEZERA 2017 nabízí:

 • výpočet rychlosti proudění vzduchu v otevřené vzduchové vrstvě podle ČSN 730540 a STN 730540
 • výpočet průběhu teplot a částečných tlaků vodní páry ve vzduchové vrstvě podle ČSN 730540 a STN 730540
  Popis jednotlivých úseků dutiny
 • posouzení rizika kondenzace vodní páry ve vzduchové vrstvě a na vnitřním povrchu vnějšího pláště konstrukce
 • možnost řešit vzduchové vrstvy až o dvaceti úsecích s různou orientací, profilem, ohraničujícími konstrukcemi a okrajovými podmínkami
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost materiálů či faktor difúzního odporu)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
  Popis ohraničujících konstrukcí
 • bohaté grafické výstupy
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele s přeloženými výstupy

Novinky ve verzi MEZERA 2017:

 • Protokol - do protokolu o výpočtu lze volitelně zahrnout grafické výstupy
 • Aktualizované programy přinášejí úpravy kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1
 • Uživatel může volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři.
 • Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.
 • náhledy importovaných skladeb 

Novinky ve verzi MEZERA 2015:

 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
  Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Novinky ve verzi MEZERA 2014:

 • Aktualizace na STN 730540 - Program byl upraven do souladu s STN 730540-2 a STN 730540-3 z roku 2012.
 • Úpravy formuláře pro zadávání skladeb konstrukcí - Na formulář pro zadání skladeb konstrukcí byly přidány šipky pro rychlé posunování jakékoli vrstvy směrem nahoru či dolů v rámci skladby.
  Tloušťky vrstev lze nově zadávat volitelně i v mm. Volbu mezi jednotkami tloušťky (m/mm) lze provést s pomocí příkazu Vstupní data - Možnosti v hlavním menu programu a nebo s pomocí příkazu Pomůcky - Možnosti v menu formuláře pro zadání skladeb konstrukcí.
 • Úprava protokolu o výpočtu - Protokol o výpočtu byl nově zformátován a doplněn o informativní komentáře k uváděným veličinám. Současně byla přidána volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
 • Další změny - Program automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu.

Novinky ve verzi MEZERA 2011:

 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část
  Výsledný protokol - 3. část
  Výsledný protokol - 4. část

Ukázka grafických výstupů

 • Průběh tlaků a teplot ve vzduchové vrstvě
  Průběh tlaků a teplot ve vzduchové vrstvě
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
MEZERA 2017 7 900,- Kč
objednat
2 900,- Kč
objednat
1 750,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
700,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

Nejbližší školení

22.8.2024 Energie 2025
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 97
Přihlásit se

29.8.2024 Energie 2025
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 99
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality