Stabilita 2011 (od verze 2014 sloučena se Simulací)

Program STABILITA 2011 je určen pro výpočet poklesu teploty v místnosti během otopné přestávky v zimním období podle ČSN 730540-4 a ověření požadavků na tepelnou stabilitu v zimním období podle ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012). Ve verzi 2014 byla Stabilita začleněna do programu Simulace 2014 - Stabilita tedy jako samostatný program končí verzí 2011.

Program STABILITA 2011 nabízí:

 • výpočet poklesu výsledné teploty v interiéru během otopné přestávky v zimním období podle ČSN 730540-4
  Popis obalových konstrukcí místnosti
 • vyhodnocení požadavků na tepelnou stabilitu v zimním období podle ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012)
 • výpočet vzestupu vnitřní teploty v důsledku oslunění v letním období podle ČSN 730540-4 (tradiční, již neplatný postup; ponechán kvůli možnosti zpětného hodnocení starších projektů)
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro plochy konstrukcí, délky spár u oken, součinitele prostupu slunečního záření, množství naakumulovaného tepla...)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy
  Základní popis místnosti
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele s přeloženými výstupy

Novinky ve verzi  2014:

 • Ve verzi 2014 byla stabilita začleněna do programu Simulace 2014  - Stabilita tedy jako samostatný program končí verzí 2011.

 

Novinky ve verzi STABILITA 2011:

 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část
  Výsledný protokol - 3. část
  Výsledný protokol - 4. část
  Výsledný protokol - 5. část
  Výsledný protokol - 6. část

Ukázka grafických výstupů

 • Průběh poklesu výsledné teploty - zimní období
  Průběh poklesu výsledné teploty - zimní období
Program Základní
cena
Upgrade z verzí (3) Konkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2010 a nižších 2011

SIMULACE 2014

nahrazuje program Stabilitu (3)

9 900,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
2 500,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3) Pro uživatele programu Stabilita platí ceny upgradu stejné, jako z programu Simulace (došlo ke sloučení obou programů do jednoho - Simulace 2014) .

 • 28.08.2012 - Stabilita 2011 CZ
  aktualizovaná instalace - Stabilita 2011 CZ. Novější verze tohoto programu nejsou k dispozici, program byl v dalších verzích sloučen s programem Simulace.
 • 28.08.2012 - Stabilita 2011 SK
  aktualizovaná instalace - Stabilita 2011 SK
 • 11.11.2014 - Manuál ke Stabilitě 2011
  PDF Manuál ke Stabilitě 2011
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality