Odborná garance

Stavební fyzika

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Dlouholetý pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na tepelnou ochranu budov. Autor souboru programů pro řešení stavebně fyzikálních problémů, spoluautor ČSN 730540-2 (2011). Kromě pedagogické činnosti a vývoje software se věnuje i odborným konzultacím, posudkům a vědeckému výzkumu.

Ing. Jiří Šála, CSc.

Specialista pro oblast tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Dlouholetý zpracovatel technických norem a podkladů pro předpisy v této oblasti. Energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity a posudky. Aktivní v přednáškové a publikační činnosti, odborných konzultacích a vědecko technickém výzkumu. Vydavatel časopisu Tepelná ochrana budov.

Ing Martin Pospíšil

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměřením na tvorbu CAD aplikací pro stavebnictví a architekturu. Specialista pro oblast systémové integrace Stavební fyziky. Podpora prodeje a prodej.

Ing. Roman Šubrt

Odborník v oblasti tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Autor programu Tepelné Mosty. Energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti, energetické audity, posudky, kontroly kotlů a klimatizací, soudní znalec. Aktivní v přednáškové, publikační a pedagogické činnosti na VŠTE, odborných konzultacích a vědecko-technickém výzkumu.

Ing. Petr Kapička

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na tepelnou techniku. Aktivně se věnuje výpočtu potřeby tepla na vytápění a technickou podporou pro program Energie. Zabývá se problematikou dvou a tří rozměrným vedením tepla ve vazbě na stavebně fyzikálním problémy prosklených fasád a LOP. Zkušenosti při výpočtu detailů pro katalog tepelných mostů.

Pavel Šála

Technická podpora k programům Stavební Fyziky, převádění CAD dat do Arey pomocí programu Meshgen Area. Výpočty teplotních polí (např. Katalogy detailů Wienerberger a Isover). Energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti. Kromě Stavební fyziky má dlouholeté zkušenosti v oblasti počítačové grafiky, především vizualizací staveb.

RNDr. Miroslav Šejna, CSc.

Matematik a specialista na vývoj programů pro Metodu konečných prvků s více než dvacetiletou praxí. Je rovněž autorem námi distribuovaného programu Meshgen Area 2011.

doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Dlouholetý pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze se specializací na ochranu proti radonu a zdravotní nezávadnost staveb. Spoluautor ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 a ISO 11665-10 a programu pro návrh protiradonových opatření podle výše citovaných norem. Kromě pedagogické a znalecké činnosti se věnuje i odborným konzultacím, posudkům a vědeckému výzkumu.

Hardware

Ing Aleš Hanzal

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, specialista pro oblast technické integrace Stavební Fyziky do prostředí Windows. Obchodní specialista v oblasti hardware - pracovní stanice a tisková řešení.

Jiří Schoffer

Technický specialista pro oblasti síťové integrace, Microsoft Small Business Specialist, bezpečnostní řešení společnosti GFI Software.

Richard Martinec

Technický specialista pro oblasti síťové integrace.

Nejbližší školení

22.5. 2018 Energie 2017
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 5

Další školení

Aktuality

1. června 2018
Od 1.6. 2018 je možno zakoupit Ztráty 2018, instalace je umístěna v sekci ke stažení. Informace o novinkách na blogu.

10. dubna 2018
Update Mezery 2017.1 a Cube 3D 2017.1 je k dispozici v sekci ke stažení. Informace o novinkách jsou umístěny v článku na blogu.

Další aktuality