Tepelná technika

Area 2015 Area 2015
Program AREA 2015 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry.
Meshgen Area 2011 Meshgen Area 2011
Program MESHGEN AREA 2011 je určen pro přípravu vstupních dat pro program AREA 2011/2015 a to buď přímo v grafickém editoru, nebo importem z DXF CAD souboru. Autor: RNDr. Miroslav Šejna, CSc.
Energie 2016 Energie 2016
Program ENERGIE 2016 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Zpracuje průkaz energetické náročnosti budov a energetický štítek obálky budovy.
Mezera 2015 Mezera 2015
Program MEZERA 2015 je určen pro hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou.
Simulace 2015 Simulace 2015
Program SIMULACE 2015 je určen pro hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období a pro ověření požadavků na tepelnou stabilitu místnosti v letním a zimním období.
Teplo 2015 Teplo 2015
Program TEPLO 2015 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry.
Ztráty 2015 Ztráty 2015
Program ZTRÁTY 2015 je určen pro výpočet tepelných ztrát a průměrného součinitele prostupu tepla budovy. Umožňuje rovněž provést návrh otopných těles. Program zpracovává energetický štítek.
Tepelné mosty Tepelné mosty
Databáze kvantifikovaných tepelných mostů v různých stavebních detailech. Autor: Ing Roman Šubrt.
Blog Stavební Fyzika Blog Stavební Fyzika
Blog zaměřený primárně na výpočty v programech Stavební Fyziky - Svoboda Software.
Stabilita 2011 (od verze 2014 sloučena se Simulací) Stabilita 2011 (od verze 2014 sloučena se Simulací)
Program STABILITA 2011 je určen pro výpočet poklesu teploty v místnosti během otopné přestávky v zimním období a ověření požadavků na tepelnou stabilitu v zimním období. Ve verzi 2014 byla Stabilita začleněna do programu Simulace.

Nejbližší školení

!OSTRAVA! 26.5. 2016 Energie 2015 !Školeni probíhá v Ostravě - ráno!
Doba trvání: 8:00 - 12:45
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 1

!OSTRAVA! 26.5. 2016 Energie 2015 !Školeni probíhá v Ostravě - odpoledne!
Doba trvání: 13:00 - 18:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 1

Další školení

Aktuality

24. května 2016
Zde je k dispozici aktualizovaná instalace Energie 2016.1 ke stažení (pro uživatele s již zakoupenou licencí Energie 2016 bezplatně). Novinky jsou podrobněji popsány v příspěvku na blogu.

11. května 2016
Byla uvedena nová, aktualizovaná verze Energie 2016.

Další aktuality