Tepelná technika

Area 2015 Area 2015
Program AREA 2015 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry.
Meshgen Area 2011 Meshgen Area 2011
Program MESHGEN AREA 2011 je určen pro přípravu vstupních dat pro program AREA 2011/2015 a to buď přímo v grafickém editoru, nebo importem z DXF CAD souboru. Autor: RNDr. Miroslav Šejna, CSc.
Energie 2016 Energie 2016
Program ENERGIE 2016 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Zpracuje průkaz energetické náročnosti budov a energetický štítek obálky budovy.
FVbilance FVbilance
FVBILACE je modul Energie pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově.
Mezera 2015 Mezera 2015
Program MEZERA 2015 je určen pro hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou.
Simulace 2015 Simulace 2015
Program SIMULACE 2015 je určen pro hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období a pro ověření požadavků na tepelnou stabilitu místnosti v letním a zimním období.
Teplo 2015 Teplo 2015
Program TEPLO 2015 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry.
Ztráty 2015 Ztráty 2015
Program ZTRÁTY 2015 je určen pro výpočet tepelných ztrát a průměrného součinitele prostupu tepla budovy. Umožňuje rovněž provést návrh otopných těles. Program zpracovává energetický štítek.
Tepelné mosty Tepelné mosty
Databáze kvantifikovaných tepelných mostů v různých stavebních detailech. Autor: Ing Roman Šubrt.
Blog Stavební Fyzika Blog Stavební Fyzika
Blog zaměřený primárně na výpočty v programech Stavební Fyziky - Svoboda Software.
Stabilita 2011 (od verze 2014 sloučena se Simulací) Stabilita 2011 (od verze 2014 sloučena se Simulací)
Program STABILITA 2011 je určen pro výpočet poklesu teploty v místnosti během otopné přestávky v zimním období a ověření požadavků na tepelnou stabilitu v zimním období. Ve verzi 2014 byla Stabilita začleněna do programu Simulace.

Nejbližší školení

13.12. 2016 Energie 2016
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 2
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

2. listopadu
Program Energie 2016 je možno dle BREEAM použít pro zpracování kreditu Ene 01 Energy efficiency.

10. října 2016
Do 31.10. 2016 platí časově omezená promo nabídka 40% slevy pro nový modul - FVbilance, určená uživatelům programu Energie 2016.

Další aktuality